Merită așteptarea

 În viață unele lucruri  merită așteptate, cum ar fi: un partener de viață, nașterea unui copil, cumpărarea primei case, o vacanță de vis sau o promoție semnificativă. Tu pentru ce ai muncit,  ai așteptat  sau ce ai sacrificat? Ai fost în cele din urmă răsplătit pentru perseverență și răbdare? Un vechi proverb spune: „Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă”. Deși așteptarea nu este populară, ea este spirituală. Biblia spune: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia,” (Galateni 5:22). Ucenicii au riscat totul, întorcându-se la Ierusalim pentru a aștepta, la directivele lui Isus și la făgăduința Tatălui(F.A.1:4), dar au fost bogat răsplătiți: „În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în același loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toţi s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.” (Fapte 2: 1-4) Așteptarea lui Dumnezeu ne va permite să experimentăm puterea și dragostea Sa miraculoasă.

        Vă puteți imagina sunetul din camera  de sus? Un vânt puternic și fulgerător a umplut camera, în timp ce 120 de credincioși așteptau în liniște, în rugăciune. Își riscau viața întâlnindu-se împreună la rugăciune. Îmi amintește de toate restricțiile și lockdown-urile care ne-au paralizat societatea. Oamenii sunt îngroziți de un virus, multe guverne au interzis credincioșilor să se adune împreună. Ucenicii au avut parte de mult mai mult rău. Romanii și fariseii i-ar fi putut ucide pe toți, dar ucenicii au insistat să urmeze porunca lui Isus: „Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.” (Fapte 1: 4)

Eu cred că Dumnezeu are încă lucruri minunate pentru noi. Dumnezeu își va împlini promisiunile. Nu renunța și nu te da bătut. Dumnezeu va răspunde rugăciunilor, el va face lucruri incredibile. Merită așteptarea.

                                                            bebe_cioc

Dumnezeul…MEU

Mulți oameni se gândesc astăzi la Dumnezeu ca la o mare forță impersonală. Cu toate acestea, Dumnezeul Bibliei este foarte diferit. Relația sa cu noi este personală. Sfântul Pavel a scris: „Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine” (Galateni 2:20 b). El este „Dumnezeul meu” (Filipeni 4:19). Dumnezeu mă iubește.

Psalmul 23:1-6

În acest Psalm, regele David, ni-l prezintă pe  Dumnezeu ca:

 1. Păstorul meu

Dumnezeu are grijă de noi, precum un păstor se îngrijește de oile lui. Sunt momente când m-am simțit epuizat spiritual. Îmi place faptul că „El îmi reînviorează sufletul” (v.3a). De multe ori, au fost situații în care am avut nevoie de îndrumare, iar mai târziu am putut să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că „El mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui Său” (v.3b). Dumnezeu are un mare scop pentru viața ta. Lasă-l să te ghideze pe cel bun drum pentru tine. Nu trebuie să treci prin viață plin de frică, pentru că el este cu tine (v.4).

2. Gazda mea

Scena se schimbă de la un cioban cu oile lui la o gazdă cu oaspetele său. Aceasta este o imagine minunată despre cum este să te simți singur cu Dumnezeu în mijlocul tuturor necazurilor vieții: „Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei” (v.5a). El îți satisface foamea din suflet cu un ospăț. Acceptă invitația lui și petrece timp în fiecare zi hrănindu-ți sufletul în prezența Lui.

Cu toții, la un moment dat, vom „umbla prin valea umbrei morții” (v.4), în fața morții noastre sau a morții cuiva iubit. Chiar și atunci nu trebuie să ne temem pentru că Domnul este cu noi (v.4).Este o mare mângâiere să știm că Domnul este aproape de noi în orice moment: Da, fericirea și îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele” (v.6)


Doamne, îți mulțumesc pentru felul în care m-ai condus și m-ai protejat. Mulțumesc că îmi satisfaci foamea și setea spirituală cu prezența și dragostea ta.

bebe_cioc

O ultimă întrebare…

Ucenicii știau totul despre împărăția cerurilor – au fost învățați de cel mai bun învățător din istorie! Înainte de plecarea Lui, ei mai aveau o întrebare: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăţia lui Israel?”(Fapte 1: 6 b).

Isuse, nu-i așa că e momentul potrivit pentru a restabili împărăția cerurilor pe Pământ? Pare o întrebare prostească, dar este de fapt una strălucitoare. Știți de ce este o întrebare atât de grozavă? Pentru că discipolii știau că Dumnezeu a pregătit totul prin moartea și învierea Fiului. Datoria pentru păcat fusese plătită prin jertfa Mielului. „A doua zi, Ioan l-a văzut pe Isus venind spre el și a spus:„ Iată, Mielul lui Dumnezeu, care înlătură păcatul lumii!”(Ioan 1:29) Era firesc ca ucenicii să creadă că este timpul pentru marele moment, era timpul pentru a restabili totul. Căderea a provocat distrugerea împărăției de pe Pământ, iar Fiul avea să restabilească totul pentru că El a făcut totul. „Fiindcă, prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viaţa pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu” (Romani 6:10) Dar a existat un ultim element care a asigurat refacerea tuturor: tu și cu mine. „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.”(2 Petru 3: 9) Dumnezeu a ales să ne împuternicească pe noi, pe mine și pe tine pentru a ajuta la restabilirea împărăției pe Pământ prin urmașii Săi, trupul Său, cu puterea Lui care curge prin noi.

bebe_cioc

Ci voi veți primi putere…

Există o nouă modă  în America numită mișcarea de supraviețuire(the survivalist movement). Bărbații și femeile din toate păturile socio-economice, încarcă: apă, arme, muniție, alimente neperisabile și învață strategii de supraviețuire. Renașterea teoriilor conspiraționiste în aceste vremuri tulburătoare și agendele politice, ne-au destabilizat societatea. Revoltele sunt tot mai frecvente acum; blocările și lockdowns-urile sunt foarte frecvente.

Ți-e frică de viitor? Faci provizii pentru o eventuală apocalipsă? Poate  te-ai gândit să-ți cumperi un generator de curent, pentru a avea putere electrică, pentru că electricitatea a devenit un lucru esențial pentru viața de zi cu zi. Poate de aceea Isus a spus: „Dar veți primi putere când Duhul Sfânt va veni asupra voastră …” ”(Fapte 1: 8). Deși discipolii nu aveau putere electrică, aveau nevoie de putere emoțională și spirituală pentru a realiza o misiune nebună. Unii o numesc marea co-misiune: „ … și voi veți fi martorii mei în Ierusalim și în toată Iudeea și Samaria și până la marginile pământului.”(Fapte 1: 8). Acești discipoli aveau lumea împotriva lor, dar Isus i-a trimis cu un tip de putere care era  mai tare ca dinamita.  Puterea Duhului Sfânt. Și tu poți primi puterea aceasta, pentru că ești lucrarea mâinilor Lui.

Victorie asupra ispitei

Dumnezeu te cheamă într-o relație care implică cooperarea cu el. Credința creștină se referă în primul rând la ceea ce a fost făcut pentru tine de Dumnezeu prin Hristos. Cu toate acestea, nu suntem simpli spectatori. Ești chemat să răspunzi. Dumnezeu te implică în planurile sale. Dumnezeu vine și stă alături de tine și „în toate lucrurile … lucrează pentru bine” (Romani 8:28). El  ne ia stângăciile noastre și le transformă în ceva frumos în viața noastră.

Proverbe 4:20-27

Ai un rol de jucat în a răspunde chemării lui Dumnezeu, a rămâne pe cărările sale, a trăi cu înțelepciune și a face astfel ceva frumos din viața ta. În  pasajul din Proverbe 4 vedem în special patru domenii pe care trebuie să le urmărești dacă dorești să te bucuri de victorie asupra ispitei:

 1. Ce crezi

Poți alege ceea ce să crezi. Viața pe care o duci va curge din inima ta. „Mai presus de orice, păzește-ți inima, căci este izvorul vieții” (v.23). Trebuie să-ți umpli inima de lucruri bune – în special cu cuvintele lui Dumnezeu (vv.20-21). Ele dau „viață” și „sănătate” (v.22).” Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4: 8).

2.     Ce spui

Cuvintele tale sunt puternice. Folosește-le cu atenție.” Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale”(Proverbe 4:24). Se spune că limbii ar trebui să-i pui trei gardieni: „Este adevărat? Este amabil? Este necesar?”

3. La ce te uiți

Păzește-ți ochii. Ai grijă la ce privești (mai ales în această epocă a televizorului și a internetului). „Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta” (v.25). Isus ne-a avertizat că, dacă privim lucrurile greșite, „ dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric”. Dar el a mai spus: „  Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină” (Matei 6: 22-23).

4.     Unde mergi

Vei evita o mulțime de tentații dacă ești atent unde mergi. „Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte” (Proverbe 4: 26). Scriitorul  epistolei către Evrei citează din acest verset. El ne îndeamnă să alergăm cu perseverență cursa marcată pentru noi, cu ochii ațintiți asupra lui Isus … „și să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” (Evrei 12: 1).

bebe_cioc

Libertate

Filmul lui Steve McQueen Twelve Years a Slave(12 ani de sclavie) se bazează pe memoriile lui Solomon Northup, născut liber în statul New York, dar răpit în Washington DC în 1841, vândut ca sclav și ținut în sclavie timp de doisprezece ani în Louisiana. El descrie pe larg ororile sclaviei de pe plantațiile de bumbac și zahăr. În cele din urmă, în 1853, a fost salvat din sclavie și s-a reunit cu familia sa. El a scris: „M-au îmbrățișat și, cu lacrimi curgând pe obraji, mi-au sărit atârnând de gât. Dar desenez doar un voal peste o scenă care poate fi mai bine imaginată decât descrisă … Am fost readus la fericire și libertate. ” Sclavia, sub orice formă s-ar afla, este un rău oribil. Libertatea, pe de altă parte este o binecuvântare minunată.

Moise este eliberatorul poporului lui Dumnezeu, din Vechiul Testament. El îl prefigurează pe Isus – eliberatorul suprem, așa cum Moise a eliberat poporul lui Dumnezeu de sclavie, tot așa Isus te eliberează de sclavia păcatului. „Libertate” este probabil cel mai bun cuvânt contemporan pentru a defini ceea ce în Biblie înseamnă „salvare”. Întreaga Biblie ar putea fi rezumată ca „istoria mântuirii(salvării)”. Este povestea dorinței și  a scopului lui Dumnezeu de a-și elibera poporul.

Tu  ești liber.

Psalmul 20:1-9, libertatea care vine prin credință.

Te afli într-un moment de necaz, suferință sau dificultate? David a fost într-un astfel de timp, cel mai probabil legat de o bătălie iminentă. El l-a chemat pe Dumnezeu în ajutor. Prima parte a psalmului este o cerere ca Dumnezeu să „Să te asculte Domnul în ziua necazului, (v.1a), iar ultima parte a psalmului este o cerere ca Dumnezeu să „ascultă-ne când te chemăm” (v.9b ). Dumnezeu răspunde la rugăciune. Când  treci prin „zile de strâmtorare”, strigă la Dumnezeu în rugăciune, rugându-l să aducă mântuirea și libertatea în mijlocul luptei (vv.6-8). Nu este o chestiune de optimism prost, ci mai degrabă una de credință realistă. David recunoaște „puterea mântuitoare” a lui Dumnezeu – puterea sa de a aduce libertate (v.6c). El spune: „Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său” (v.6a). El vorbește despre șase lucruri pe care le poți cere pentru tine, familia ta, prietenii sau comunitatea ta:

1.     Protecţie

să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov(v.1).

 2.     Ajutor

„Să- ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt ” (v.2a)

3.     Susținere

și să te sprijine din Sion” (v.2b)

4.     Acceptare

Să-și amintească … și să primească(accepte)” (v.3)

5.     Succes

„Să-ţi dea ce-ţi dorește inima și să-ţi împlinească toate planurile tale!” (v.4)

6.     Victorie

„Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta și vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru.Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale! “(V.5). Succesul, victoria și libertatea nu provin din încrederea în „carele” și „caii” (v.7a), în bogății materiale sau spirituale. Mai degrabă, ele vin prin credință – noi „ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru” (v.7b).

Doamne, mulțumesc că m-ai eliberat. Mi-am pus încrederea în numele Tău. Astăzi  aduc înaintea Ta planurile mele și îți pun în față dorințele inimii …

                                                                                                           bebe_cioc

Folosește-l sau pierde-l

Matei 25:14-30

Dumnezeu este generos și bun. El ne dă atât de multe.

Un „talant” era o sumă uriașă de bani – probabil echivalentă cu salariul  a douăzeci de ani de muncă. Chiar și persoanei cu un singur talant i s-a dat mult. În pildă, talantul reprezintă nu numai banii, ci: darurile, abilitățile, timpul, energia, educația, intelectul, puterea, influența și oportunitățile tale. Fii credincios cu ceea ce ți s-a dat, nu este bine să îți dorești să ți se fi dat mai mult. Ești pur și simplu chemat să faci tot ce poți, cu ceea ce ai. A fi credincios înseamnă a folosi darurile și abilitățile pe care ți le-a oferit Dumnezeu. Uneori sunt tentat să fiu ca al treilea slujitor care a spus: „Mi-a fost frică” (v.25). Ne ascundem talentele pentru că ne este frică de eșec și de ceea ce ar putea crede alții despre noi sau, ne este frică de munca asiduă și responsabilitatea pe care aceasta o implică. Cineva spunea că: „Cea mai mare greșeală pe care ai putea să o faci în viață este să te temi continuu că vei face una”. Slujitorul care a primit cinci talanți ca și cel care a primit doi talanți trebuie să fi riscat amândoi să-i piardă pe toți. Dar totuși, au riscat.

 Ieși cu credință, folosește-ți darurile și asumă-ți riscul eșecului. Isus spune, de fapt, „folosește-l sau pierde-l” (vv.28-30). Dacă faci tot ce poți mai bine cu ceea ce ți s-a dat, Dumnezeu îți va da mai mult și îți va spune:”Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău!”(vv.21,23)

Toți am primit de la Dumnezeu cel puțin un dar, un talant, depinde de noi, dacă riscăm să-l punem în negoț sau nu.

bebe_cioc

Pune-ți încrederea în Domnul și vei avea…

Proverbe 3:21-35


În timpul celui de-al doilea război mondial, în zilele cumplite ale bombardamentului, un tată, ținându-l de mână pe fiul său mic, a fugit dintr-o clădire care fusese lovită de o bombă. În curtea din față era o gaură de obuz. Căutând adăpost cât mai repede posibil, tatăl a sărit în gaură și a ridicat brațele pentru ca fiul său să-l urmeze. Înspăimântat,  dar totuși auzind vocea tatălui său spunându-i să sară, băiatul a răspuns: „Nu te pot vedea!” Tatăl a strigat către silueta fiului său: „Dar eu te pot vedea. Sari!” Băiatul a sărit, pentru că avea încredere în tatăl său, cu alte cuvinte, îl iubea, credea în el și avea încredere în el. „Credința”, în Biblie, se referă în primul rând la încrederea noastră într-o persoană, în acest sens,  ea este mai asemeni cu iubirea. Toate relațiile  de iubire implică și încredere. Credința este încrederea în Dumnezeu care  transformă toate celelalte relații ale tale.


Ești o persoană încrezătoare? Dacă da, de unde vine această încredere? Provine din ceea ce faci sau din ceea ce ai? Vine din educația, aspectul, abilitatea sportivă sau altă abilitate pe care o ai? Vine din ceea ce cred alții despre tine? Nu este nimic în neregulă cu aceste lucruri. Fii încrezător, dar în cele din urmă încrederea ta ar trebui să vină de la „Domnul”. Este posibil să nu ai nimic din aceste  lucruri și să fi în continuare încrezător. Scriitorul cărții Proverbelor spune: „ căci Domnul va fi nădejdea ta” (v.26a). Obiectul credinței tale este o persoană, „Domnul”. Dumnezeu este singura persoană în care poți avea încredere totală în toate. Această „încredere ” (v.23) transformă modul în care îți trăiești viața. Ea îți oferă:

1.     Înţelepciune

Cei care au încredere în Domnul sunt înțelepți: „Fiule,să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea și chibzuinţa,”(v.21). Înțelepciunea, judecata bună și discernământul vin din a sta aproape de Dumnezeu.

2.     Pace

Succesul la locul de muncă, bogăția și faima sunt de mică valoare dacă nu ai pace. Pacea vine dintr-o relație corectă cu Dumnezeu. Nu există pernă la fel de moale ca o conștiință curată: „Când te vei culca, vei fi fără teamă, și când vei dormi, somnul îţi va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năprasnică,”(vv.24-25a). Orice s-ar întâmpla, poți avea încredere că Dumnezeu este cu tine și că este în control.

3.     Bunătate

“Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea,când poţi s-o faci.”(v.27). Profită de orice ocazie pentru a face bine (v.28).

4. Dragoste

        „Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuiește liniștit lângă tine!”(v.29). Încrederea în Dumnezeu duce la  iubirea aproapelui.

5. Intimitate

Căci Domnul urăște pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.”(v.32). Când Domnul este încrederea noastră, El ne ia sub protecția sa. Aceasta este o imagine minunată a aspectului intimității cu Dumnezeu: „ dar este prieten cu cei fără prihană” (v.32).

6.     Umilinţă

Dumnezeu „dă har celor smeriți”(v.34b). Dacă încrederea ta vine din încrederea în Domnul, nu vei avea motive de mândrie. Dumnezeu promite să  dea har, binecuvântare și onoare (vv.33-35).

 


Doamne, ajută-mă să-mi trăiesc viața de credință – mergând aproape de Tine și punându-mi încrederea  în Tine.

bebe_cioc

Trăsături ale unui conducător creștin

Trăsături ale unui conducător creștin(pastor, membru în comitet, lider departament) Privește această listă și apoi fă-ți timp pentru a te evalua ca lider. Ai găsit între cinci și zece lucruri pe care le faci bine? Bifează-le pe acestea. Acum, caută trei sau cinci puncte dintre acestea, pentru care ai nevoie de îmbunătățiri? Încercuiește-le. (Faptele Apostolilor 20)

 1. Umil (v. 19).
 2.  Slujitor(Inima slujitoare )(v.19).
 3. IntegruȘtiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăţ înaintea norodului și în case”(v.20)
 4. Dedicat. S-a dedicat învățării Cuvântului lui Dumnezeu indiferent de loc (v.20)
 5. Fără prejudecățiși să vestesc iudeilor și grecilor”(v.21)
 6. Plin de compasiune(v.21)
 7. Condus de Duhul Sfânt; nu condus de propriile sale gânduri și planuri (v.22).
 8. Neînfricat, încredere totală în Dumnezeu(v.22)
 9. Plin de Duhul Sfânt(v.23)
 10. Credincios. Avea o perspectivă adecvată asupra vieții – și a morții și a perseverat (v.24).
 11. Vizionar(v.26)
 12. Plin de pasiune(v.27)
 13.  Lider(Păstor):îi pasă și investește în oameni(v.28)
 14. Făuitor de lideri(v.28)
 15. Realist. A înțeles realitatea luptei spirituale.(v.30)
 16. Luptător(v.31)
 17. Fără lăcomie(v.33)
 18. Harnic, nu leneș(v.34)
 19. Responsabil(v.34)
 20. Darnic
 21. Om al rugăciunii